01/07/2015

Wat komt er kijken bij een teamtransfer in consultancy?

Fairlane initieert en begeleidt jaarlijks meerdere teamtransfers. Hoe pak je zo’n transfer aan? En waar moet je op letten?

Wanneer is een teamtransfer interessant?
Bijvoorbeeld wanneer een adviesbureau haar strategie herijkt en een van de voormalige focusarea’s daarmee geen core business meer vormt. Zowel de betreffende consultants als het bedrijf kunnen dan baat hebben bij de overstap van het team naar een ander bureau.

Voor consultancy firms met forse groeiplannen is een team hire een interessant alternatief voor een overname. Het is financieel veel voordeliger, je kunt je makkelijker richten op de mensen die bij jouw strategie passen en deze stap persoonlijk ambiëren en hebt niet het probleem dat de ‘rainmakers’ na hun earn-out meteen weer vertrekken.

Voor senior managers, directors of partners met de ambitie een nieuwe stap te maken, is een teamtransfer soms zelfs een noodzaak. De ambities en bijhorende targets van een nieuwe consulting werkgever zijn niet te realiseren zonder goed op elkaar ingespeeld team. Senior managers kunnen vaak nog zonder team overstappen. In de praktijk zie je over het algemeen ook dat partners die teamleden ‘meenemen’ sneller succesvol zijn dan partners die zonder team overstappen.

Trackrecord Fairlane
Fairlane begeleidt jaarlijks enkele team transfers. Hierin spelen we de rol van adviseur voor zowel bureaus met interesse in een team hire, als voor senior managers, directors en partners die zich oriënteren op een volgende stap. Voor beide kanten is discretie en vertrouwen van doorslaggevend belang.

Ingrediënten voor een geslaagde teamtransfer
Alles moet precies in de juiste hoeveelheid worden toegevoegd, anders werkt het niet.

  • Hygiënefactoren zijn het hebben van ‘overeenkomstige waarden, cultuur en energie’, vakmanschap en echte passie voor bepaalde thema’s of sectoren.
  • Scherpe afbakening van activiteiten. Bij voorkeur gaat het team bij de nieuwe werkgever een nieuwe markt bewerken of propositie voeren. Daar bereik je immers de meeste synergievoordelen – en er is vrijwel geen sprake van interne concurrentie.
  • Het leveragemodel (de specifieke verhouding van senior, medior en junior mensen) van de groep die wil overstappen, moet goed passen in dat van de nieuwe organisatie. Als een typisch ‘grijzen-haren-bureau’ een highly leveraged team (relatief veel juniors en mediors) opneemt, worden beoogde resultaten meestal niet behaald. Het is lastig om op dezelfde KPI’s te sturen, omdat utilization, fee-rates en dus winst per partner totaal anders liggen. Je moet sales bijvoorbeeld op een andere manier in de organisatie beleggen. Dit wekt vaak achterdocht of ergernis. Hoewel dit eigenlijk één van de meest belangrijke succesfactoren is, zien we -gek genoeg-  dat hier doorgaans totaal niet naar gekeken wordt. Fairlane zorgt ervoor dat dit in een vroeg stadium besproken wordt.
  • Relatie- en concurrentiebedingen moeten de benodigde ruimte bieden. Er zijn allerlei juridische issues haken en ogen mogelijk. Fairlane heeft ze inmiddels allemaal wel gezien en weet daardoor vaak creatieve mogelijkheden te vinden. Als we inschatten dat deze er niet zijn, denken we mee over hoe er financiële afspraken gemaakt kunnen worden met de ‘oude werkgever’.
  • Tenslotte moet zeker gesteld worden dat alle belangen hetzelfde zijn en de doelstellingen van het nieuwe team voor de eerste jaren glashelder en haalbaar zijn. Fairlane helpt bijvoorbeeld bij het tot stand brengen van een joint business-case.

Ben je geïnteresseerd om met een team over te stappen? Of ben je op zoek naar een team om je groei te versnellen? En wil je daar eens over van gedachten wisselen? Neem contact op met Henk-Jan Vrieling (020 – 5200 888).